शनिवार, जुलै २९, २००६

नमस्कार मन्ड्ळी मराठी मध्ये लिहावे असे खुप दिवस मनात होते, पण कधी योग जुळुण आल नाही. आज श्रिगणेशा करयाचा ठरवले आणी लिहयला बसलो. मरठी मध्ये टन्कलेखन करयचि सवय नसल्या मुळे आज एतकेच.......